Target sprint

Závod se nebude konat. Důvodem jsou hygienické podmínky u zbraní, které nejsme schopni desinfikovat mezi rozběhy a na doporučení hygieniků je závod zrušen. Závod určitě chceme uspořádat v příznivějších podmínkách.

 

Odkaz na stažení propozic

Pod značkou Czech Target Sprint Open se v České republice uskutečňují závody v Target Sprintu, což
je mladá, dynamicky se rozvíjející sportovní disciplína, kombinující běh na střední vzdálenost a střelbu
na terč. Od závodníků vyžaduje přesné střelecké schopnosti a dobrou fyzickou kondici. Je třeba střílet
přesně a rychle po fyzicky náročném běhu, při zrychleném dechu i srdeční činnosti. Každý, kdo
absolvuje celou soutěž, zažívá skutečný pocit splnění cíle a úspěchu.
Sportovní odpoledne s Target Sprintem
Velká cena města Berouna v Target Sprintu
1. ročník
Termín: sobota 26. září 2020 (začátek 14:00)
Místo: louka a amfiteátr Autokempu Beroun – Oáza v centru Berouna, Na Hrázi,
266 01 Beroun
Pořadatel: Klub biatlonu Beroun a Sdružení sportovních svazů České republiky
Ředitel závodu: Zdeněk Tlach
Kontakt – dotazy: 775207409, 733603080
Sportovní odpoledne bude rozděleno na 2 části, závody jednotlivců žactvo a závody dospělých.
Závody jednotlivců
Čas: cca 14:00 – 16:00 (podle startovních listin)
Účastníci: chlapci a dívky do věku 15 let včetně (max. 150 závodníků)
kategorie „mladší dívky“ – od 11 do 13 let
kategorie „mladší chlapci“ – od 11 do 13 let
kategorie „starší dívky“ – od 14 do 15 let
kategorie „starší chlapci“ – od 14 do 15 let
Forma závodů: závod jednotlivců
Přihlašování na závody: podle pokynů pořadatele výhradně předem na tomto odkazu
https://prihlasky.4timing.cz/targetsprintberoun/

Limity času závodu: závod bude ukončen po uplynutí 12 minut od startu. Závodníci, kteří
budou v té době ještě na trati, budou zařazeni na konec výsledkové
listiny (DNF).
Vyhlášení vítězů: po ukončení závodů všech směn budou vyhlášeni 3 nejlepší
jednotlivci v každé ze 4 kategorií.
Startovné: 50,- Kč platba pouze převodem na účet (viz. Přihlašování do závodu)
Závody dospělých
Čas: cca 16:30 – 18:30 (dle aktuální situace)
Účastníci: muži a ženy od dovršených 15 let věku (max. 150 závodníků)
Forma závodů: závod jednotlivců střelba ve stoje
Kategorie ženy – od 15 let
Kategorie muži – od 15 let
Přihlašování na závody: podle pokynů pořadatele předem, v případě volné kapacity také na
místě před závody.
Limity času závodu: závod bude ukončen po uplynutí 12 minut od startu. Závodníci, kteří
budou v té době ještě na trati, budou zařazeni na konec výsledkové
listiny (DNF).
Vyhlášení vítězů: po ukončení závodů všech směn budou vyhlášeny 3 nejlepší
jednotlivci v každé kategorii
Startovné: 150,- Kč platba převodem na účet (viz přihlašování do závodu)
I na místě před závodem hotově.
Pravidla
Úvod
Target Sprint (TS) je sportovní disciplína kombinující střelbu na terč a běh na střední vzdálenost.
Pravidla soutěží Czech Target Sprint Open umožňují používat laserové, nebo vzduchové pušky. Závody
v sobotu 26. září v Berouně budou pořádány výhradně s použitím laserových pušek, jejichž použití
nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření na střelnici.
Průběh soutěže
Před soutěží jsou závodníci rozděleni do směn (skupin společně soutěžících závodníků), v každé směně
může být při závodech jednotlivců maximálně 15 závodníků. Směny startují po sobě, následující směna
startuje na pokyn pořadatele, a to vždy až poté, kdy všichni závodníci předchozí směny proběhnou
cílem. Všichni soutěžící mají na sobě startovní čísla, která jim přiděluje pořadatel.
Závod se skládá ze tří běžeckých a dvou střeleckých částí:
1) hromadný start,
2) běh na 400 m,
3) střelba z laserové nebo vzduchové pušky na terče ze vzdálenosti 10 m,
4) běh na 400 m,
5) střelba z laserové nebo vzduchové pušky na terče ze vzdálenosti 10 m,
6) běh na 400 m,
7) cíl.

Závodníci startují bez pušky a v průběhu běžeckých úseků ji nenesou. Puška zůstává ve stojanu na
střelnici. Po prvním a druhém běžeckém úseku následuje první a druhá střelba, střídání běhu
a střelby probíhá takto:
1) závodník přibíhá na střelnici, vybírá střelecké stanoviště, jehož číslo je shodné se startovním
číslem závodníka,
2) bere pušku ze stojanu,
3) přenáší ji na střelecké stanoviště (chůzí – nesmí běžet),
4) zaujímá místo na palebné čáře,
5) s co nejmenším počtem ran se snaží zasáhnout všechny terče; pobyt na střelnici je omezen
časovým limitem 2 minut, závodník, který v průběhu tohoto limitu nezasáhne všechny terče,
ukončuje střelbu (v cíli mu bude k výslednému času přičteno 20 trestných vteřin za každou
nesplněnou střeleckou položku),
6) vrátí pušku do stojanu,
7) pokračuje v běhu na trati.
Střelecká pozice
Všichni závodníci do 15 let (včetně) střílí vleže, všichni starší vestoje.
Při střelbě vleže se musí závodníci opírat o oba lokty, držet zbraň oběma rukama a ramenem. Může být
použita podložka, popruh ne.
Střelba vestoje musí být bez opory. Soutěžící musí držet pušku oběma rukama a ramenem, a stát musí
na obou nohách. Loket paže, která drží pušku, může spočívat na boku nebo kyčli.
Sportoviště
Soutěže TS mohou být pořádány všude tam, kde je možno kombinovat běh a střelbu z laserové pušky.
Vhodným místem je atletický stadion s 400 m dráhou a prostorem pro umístění střelnice. Soutěže ale
mohou být pořádány i na jiných sportovištích (např. školních hřištích), nebo ve volném, přírodním
terénu, všude tam, kde je možné určit běžeckou dráhu a blízko ní vhodně umístit střelnici.
Sportoviště vždy poskytuje škola, přípravu sportoviště (vytyčení trati, postavení a umístění střelnice,
prostoru startu a cíle atd.) provádí pořadatel.
Zóna startu a cíle
Prostor startu a cíle běžecké části závodu musí být v rovině a alespoň 5 metrů široký. Na každé straně
cílové čáry (mimo běžeckou dráhu) musí být otevřený prostor minimálně 3 metry široký bez jakýchkoli
překážek. Prostor za cílovou čárou musí být otevřený, minimálně 10 metrů bez jakýchkoli překážek,
aby běžci mohli bezpečně dokončit závod.
Běžecká dráha
Běžecká dráha by měla být alespoň 3 metry široká. Jednotlivé části dráhy by měly tvořit smyčku, která
začíná a také končí v blízkosti střelnice. Každou část dráhy mohou běžet tolikrát, kolikrát je potřeba
k předepsanému průběhu soutěže.
Střelnice
Střelnice by měla být umístěna v blízkosti prostoru startu a cíle běžecké dráhy. Na střelnici je vyznačena
palebná čára a střelecké pozice, kdy linie terčů musí odpovídat příslušným střeleckým pozicím (max.
15), za kterými jsou umístěny stojany na zbraně. Střelnice musí být umístěna na přehledném a rovném
místě.
Terče

Každý soutěžící střílí na terčové zařízení ve vzdálenosti 10 m od palební čáry. Každá sada terčového
zařízení má 5 elektronických terčů o průměru středu 35 mm a vzdálenosti jednotlivých terčových
středů 78 – 85 mm. Každý terčový střed musí být černý, umístěný v bílém podkladu. Pouze ten terč,
který vydá zřetelný signál zásahu, může být počítán jako zásah. Při střelbě laserovou puškou platí zásah
terče v případě, že se trvale rozsvítí červená dioda uprostřed zasaženého terče.
K zasažení všech 5 terčů má závodník k dispozici neomezený počet střel, ale pouze v průběhu časového
limitu pobytu na střelnici (2 minuty).
Všechny soutěžní terče jsou umístěny ve stejné výšce nad úrovní střelecké pozice.
Stojany na pušky
Stojany na pušky musí být umístěny ne více než 4 m za prostorem střelecké pozice tak, aby si každý
závodník mohl po běhu svou zbraň vzít. Stojany na zbraně musí být umístěny tak, aby měl každý
závodník stejnou vzdálenost od stojanu ke střelecké pozici. Stojany na zbraně musí být dřevěné
a udělané tak, aby z nich puška nemohla spadnout.
Program soutěže
Soutěž má následující části:
Technická porada: Jsou na ní stanoveny podmínky běžecké i střelecké části a bezpečnostní pokyny
soutěže. V případě účasti soutěžících, kteří nemají dostatek střeleckých znalostí může být součástí
porady krátké proškolení základů střelby a dodržování bezpečnosti v jejím průběhu.
Kontrola zbraní: Pořadatel přidělí závodníkům pušky, které budou používat v závodě.
Nástřel: Je povolen na přidělené střelecké pozici; soutěžící absolvují nástřel vleže, dospělí ve stoje.
Hlavní rozhodčí na střelnici může poradit soutěžícím, jak lépe mířit a umístit střely.
Příprava soutěžících: Soutěžící se rozcvičí a připraví se na start závodu.
Postupné starty všech směn
Medailový ceremoniál a závěr soutěže
Tým pořadatelů
Pořadatelé soutěže potřební pro efektivní a bezpečný průběh závodu jsou:
Ředitel závodu – zodpovídá za organizaci i průběh celého závodu v souladu s pravidly a v duchu fairplay.
Hlavní rozhodčí soutěže pro přihlášky a výsledkový servis – spolu se svými asistenty zodpovídá za
dodržení časového průběhu soutěže a správnost výsledkových listin.
Hlavní rozhodčí na střelnici – spolu se svými asistenty zodpovídá za všechny střelecké rány na střelnici.
Hlavní rozhodčí běžecké části závodu – spolu se svými asistenty zodpovídá za starty jednotlivých směn
soutěže a průběh běžecké části závodu.
Jury soutěže – je tříčlenná a rozhoduje o případných protestech. Ředitel soutěže může být současně
šéfem Jury soutěže. Pedagogové, nebo rodiče, kteří znají pravidla soutěže, mohou být členy poroty,
nemohou však být u rozhodování o protestech, týkajících se jejich rodinných příslušníků.

Soutěžní vybavení
Oblečení závodníků
Vzhledem ke sportovnímu charakteru závodů je doporučené libovolné, pohodlné, ale sportovní
oblečení, např. běžecké boty, krátké sportovní kalhoty, tričko (v případě nepříznivého počasí také
dlouhé sportovní kalhoty, mikina, bunda apod.). Za sportovní oblečení nelze považovat volnočasové
všednodenní ošacení, např. džíny, sukně, boty na podpatku, svetry apod. Protože závody probíhají
venku, na různých sportovištích a za každého počasí, musí závodníci počítat s tím, že se jejich oblečení
může během závodu ušpinit či poškodit.
Před startem si závodníci připevňují startovní čísla, která dodává pořadatel, po závodě je vracejí.
Pušky
Pořadatel půjčuje soutěžícím laserové pušky, které splňují všechny sportovní, technické i bezpečnostní
požadavky.
Závěrečná ustanovení
Pořadatel je oprávněn upravovat pravidla pro jednotlivé závody podle místních okolností a podmínek.
S těmito případnými úpravami musí být účastníci vždy včas před závodem seznámeni.
Sdružení sportovních svazů České republiky a Český střelecký svaz jsou oprávněni propagovat
a kontrolovat všechny soutěže v disciplíně Target Sprint.